Opties Baan in trek

Op de AEX-Optiebeurs zorgden opties Baan voor 17,2 procent van de totale omzet, waarbij 2,9 maal zoveel calls als puts werden verhandeld. In totaal gingen bijna 26.000 opties Baan om, waarvan ruim 19.000 calls. In de call september 1999/14,00 gingen 4..000 contracten om. De call oktober 1999/15,00 was goed voor zo'n 3.000 verhandelde contracten. In de langer lopende series waren de calls Baan januari 2000/12,50 en 15,00 populair.