Optimisme inzake Eastern Airlines

NEW YORK (reuter) - In Wall street klom het aandeel van Texas Air, de moedermaatschappij van Eastern Airlines, opnieuw de hoogte in. De reden daarvoor moet gezocht worden in het herstelde optimisme over de toekomst van Eastern. De beleggers schijnen vertrouwen te hebben dat de herstrukturering van de luchtvaartmaatschappij zal kunnen doorgevoerd worden, en dat de arbeidskonflikten weldra tot een definitief verleden zullen behoren.