Optimistisch

Voorzitter Alan Greenspan van de Amerikaanse centrale bank (Fed) hield gisteren een opmerkelijk positieve uiteenzetting over de Amerikaanse economie. Terwijl economen hun groeivooruitzichten voor de VS naar beneden herzien, suggereerde hij dat het dieptepunt al achter de rug ligt en dat een recessie onwaarschijnlijk is. Greenspan merkte op dat verscheidene economische indicatoren in januari beter scoorden dan in december.Ook de vooruitzichten op langere termijn zijn gunstig, voegde Greenspan eraan toe. Ondernemingen passen dankzij een beter voorraadbeheer hun productie sneller aan, waardoor minder grote bijsturingen nodig zijn. Bovendien blijven de vooruitzichten voor een duurzame en sterke stijging van de productiviteit gunstig en dit heeft wellicht tot gevolg dat de economische achteruitgang beperkt blijft. Ten slotte zijn analisten nog altijd optimistisch over de winstvooruitzichten op lange termijn.Greenspan hield wel een slag om de arm door ook neerwaartse risicos te vermelden. Vooreerst kan het vertrouwen van consumenten en ondernemers verdwijnen. Voorts is niet duidelijk in welke mate Amerikaanse ondernemingen hun gestegen voorraden al hebben afgebouwd.De Fed verwacht dat de Amerikaanse economie dit jaar met 2 tot 2,5 procent groeit. Dat is weliswaar een stuk minder dan vorig jaar, maar toch een redelijke score. Voorlopig ziet het er naar uit dat de VS een recessie kunnen vermijden, vooral dankzij de twee agressieve renteverlagingen van vorige maand. De boodschap van Greenspan kan wel betekenen dat de Fed in de komende maanden de rente niet meer sterk verlaagt.Iedereen hoopt dat de topman van de Fed gelijk krijgt. Hoewel de eurozone als relatief gesloten economie weinig gevoelig is voor externe invloeden, hebben ook wij alle belang bij een gezonde Amerikaanse economie.De onzekerheid is evenwel zeer groot en daarom is voorzichtigheid wenselijk. De jongste weken kondigden verscheidene Amerikaanse en Europese ondernemingen aan dat zij de komende jaren duizenden werknemers laten afvloeien. Hoe reageert het consumentenvertrouwen op de afslankingen die General Electric, DaimlerChrysler, Motorola, Belgacom, Electrabel en vele anderen in het vooruitzicht stellen? De ervaring leert dat het vertrouwen van de gezinnen vooral wordt bepaald door de evolutie van de werkloosheid.Overigens wijzen niet alle indicatoren op een nakend herstel. De voorlopende indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) - volgens een vooraanstaande zakenbank de beste voorspellers van de industriële productie - suggereren dat een economische heropleving voor de zomer onwaarschijnlijk is.Zoals Greenspan toegaf, zijn recessies moeilijk te voorspellen, want het vertrouwen is niet te voorspellen en mensen gedragen zich niet rationeel. Economen moeten beseffen dat hun prognoses verre van perfect zijn.Wat wel zeker is, is dat de zogenaamde Nieuwe Economie niet heeft geleid tot het verdwijnen van de conjunctuurcyclus. Vette en magere jaren blijven elkaar afwisselen. Vroeg of laat worden de VS en Europa opnieuw met een recessie geconfronteerd, maar niemand weet precies wanneer. Wouter VERVENNE