Optimistische vooruitzichten voor ekonomische ontwikkelingen in EG

Het ekonomisch jaarverslag 1988-89 dat de Europese kommissie gisteren onder de hoofding "1992 voorbereiden' goedkeurde en publiceerde, baadt in een onvervalst en bijna onverstoord Euro-optimisme. Dank zij ontwikkelingen binnen en buiten de Gemeenschap heeft die de wind in de zeilen. De ekonomische groei zou dit jaar 3,5 procent belopen en zonder internationale ongelukken in 1989 2,75 procent belopen, wat de kommissie toch nog een "sterke groei' noemt. Voor de kommissie moet die sterkere groei aangewend worden om de grote doelstellingen van de EG te realizeren: zoveel mogelijk profijt halen uit de voltooiing van de eenheidsmarkt; de versterking van de sociaal-ekonomische samenhang en de vermindering van de werkloosheid. De jongste maanden zijn de ekonomische vooruitzichten van de Gemeenschap er inderdaad gevoelig op verbeterd. In de loop van dit jaar kon de EG immers van een onverwacht dynamisme binnen haar eigen grenzen genieten, alsmede van gunstige ontwikkelingen binnen de OESO-zone en van de wereldhandel. Dit alles zou voor de EG een gemiddelde groei van 3,5 procent in 1988 opleveren, de hoogste stijging sinds het einde van de jaren zeventig. De stijging van de investeringen (7,1 procent) wordt de hoogste sinds 2 decennia. De investeringen zouden volgend jaar met gemiddeld 5,2 procent stijgen in de EG. Met een gemiddelde inflatie van 3,5 procent zit de EG opnieuw op het peil van de jaren '60. Zonder een verslechtering van het internationaal klimaat, kan voor volgend jaar op een ekonomische groei van 2,75 procent en op slechts een lichte stijging van de inflatie tot 3,75 procent gerekend worden.