Opvoeders gaan door met hun akties

(belga) - De akties van het personeel in de opvoedingsinstellingen zullen worden verdergezet. Volgende week maandag wordt er opnieuw nationaal betoogd in Brussel en de vakbonden hebben voorgesteld dat er van die dag af ook een algemene staking in de sektor zou beginnen. Dit hebben de nationale belangengroep van LBC-CCVD en de nationale komitees van de BBTK en de ACLVB, sektor opvoedingsinstellingen, gisteren beslist. Het gemeenschappelijk vakbondsfront noemt de voorstellen van gemeenschapsminister Lenssens "ruim onvoldoende'.