Opvolging bij Joos

1. Een goede opvolgingsregeling is pas mogelijk als de overdrager zijn volle medewerking verleent. In het geval van Group Joos werd met de bedrijfsbrand in 1991 duidelijk dat zowel kinderen als familieonderneming een zwaard van Damocles boven het hoofd hing, als er geen opvolgingsregeling kwam.2. In de opvolgingsregeling moeten er klare afspraken - het liefst schriftelijke - bestaan over de precieze timing van de overdracht, de rol van de overdrager in de toekomst en de financiële band tussen overdrager en bedrijf. Over deze zaken moeten zowel overdrager als opvolger(s) degelijk communiceren.3. Group Joos is een voorbeeld van een bedrijf waar een brussenteam, in dit geval een team van twee broers, opvolgt. Vier zaken zijn van kapitaal belang:- De broers moeten eenzelfde visie op bedrijf, strategie en verhouding tot de familie hebben. - De broers moeten complementair zijn. De verschillende talenten vormen de troef van het team.- Werken in team vereist generositeit van beide partijen. Men moet elkaar het licht in de ogen gunnen.- Maar rivaliteit zal altijd bestaan. Zaak is om daarmee constructief om te gaan. GVDP