Advertentie
Advertentie

Opvolging bij Lotus Bakeries

1. Een beursintroductie is geen alternatief voor een opvolgingsregeling, maar kan wel een belangrijke rol spelen:- Door de beursnotering kunnen familieleden die het wensen, tegen de objectieve marktprijs uittreden, waardoor het familiebedrijf noch de kinderen de financiële lasten moeten dragen.- Door een beperkt aantal aandelen publiek te noteren kan de familie de controle blijven behouden.2. De stichting administratiekantoor naar Nederlands recht is een handig instrument om de regels tussen de familieaandeelhouders vast te leggen. Er wordt aan gedacht een gelijkaardig instrument naar Belgisch recht uit te werken:- Het administratiekantoor maakt het mogelijk het stemrecht en de economische rechten (waarde en dividenden) te scheiden.- De regels vastgelegd in het administratiekantoor zijn tegenstelbaar aan derden, in tegenstelling tot het aandeelhoudersakkoord.3. Bij Lotus Bakeries kunnen familieleden alleen op het managementniveau in het bedrijf aan de slag. De criteria voor aanwerving zijn strikt vastgelegd. Tijdens de sollicitatieprocedure wegen de externe bestuurders zwaar. GVDP