Opzeg voor hogere bedienden varieert

(tijd) - Wanneer een werknemer ontslag neemt of krijgt, dient een opzeggingstermijn gerespekteerd te worden. De opzeggingstermijnen voor hogere bedienden blijken in de praktijk soms vrij sterk te schommelen. De meest gehanteerde formule voor de bepaling van die termijn, de schaal-Claeys, wordt in de rechtspraak vooral gehanteerd als een statistisch gemiddelde waar per individueel geval kan van afgeweken worden.