Advertentie
Advertentie

Orde van advocaten gesplitst, maar autonomie beperkt

(tijd) - De kamercommissie Justitie keurde dinsdagavond een wetsvoorstel goed waardoor de Nationale Orde van Advocaten eindelijk gesplitst wordt. Op de valreep werd de autonomie van de Vlaamse en van de Franstalige orde, die in de praktijk al gescheiden werken, door een aantal amendementen van PS- en PRL-kamerleden beperkt. Volgens de Vereniging van Vlaamse Balies (VVB) is de goedgekeurde tekst onaanvaardbaar.