Organigram I Anglo American Corporation (AAC)

Anglo American Corporation hoeft nauwelijks voorgesteld te worden. Het is de grootste Zuidafrikaanse groep met belangen in zowat alle sektoren van het bedrijfsleven van het land. Mijnbouw speelt daar gezien het weefsel waarop de Zuidafrikaanse ekonomie gebouwd is, een belangrijke rol in. De mijnbouwaktiviteiten liggen echter eveneens op alle gebieden, gaande van goud over steenkool, platina en uranium. Er gaat dus zeker wel een invloed uit van de bewegingen van de goudprijs op de resultaten van Anglo American, maar die invloed mag niet overschat worden. "Belangrijker is volgens mij de algemene konjunktuur in Zuid-Afrika. De industriële ondernemingen hebben daar de voorbije periode sterk van genoten. De stijging van de koersen van die aandelen heeft feitelijk niet zoveel met de goudmijnaktiviteiten te maken, dan wel met de konjunktuur van de Zuidafrikaanse ekonomie. Die heeft een industriële boom achter de rug. Voor Anglo American komt daar nog bij dat het ook een belangrijke internationale groep is met dochterondernemingen in Europa, de VS, Zuid-Amerika en Australië. Feitelijk gaat het hier dus om een typische "blue chip', waarvan de resultaten veeleer afhangen van de algemene ekonomische konjunktuur dan van de goudprijs of de resultaten van de goudmijnen', aldus Vanslambrouck.