Organizatie sociale zekerheid verschilt van land tot land

(tijd) - Mensen die in het buitenland inspiratie willen opdoen voor het debat over de federalizering van de sociale zekerheid, staan voor een zware taak. De diverse bevoegdheden zijn in alle landen op een verschillende manier verdeeld over de diverse overheden. Ook de evoluties in de tijd zijn niet onder één noemer te brengen. Wel lijkt er nergens een tendens te zijn om alle bevoegdheden te centralizeren in handen van de nationale overheid.