Orizon mikt op bundeling pluralistische zelfstandigen

(tijd) - Orizon, de Onafhankelijke Raad voor het Individueel en Zelfstandig Ondernemen, werd gisteren boven de doopvont gehouden. De zelfstandigenorganisatie maakt deel uit van Febezo, en is een nieuwe poging om te komen tot een Vlaamse pluralistische bundeling van zelfstandigen. Orizon richt zich tot de kleine zelfstandigen, en legt de klemtoon op praktische dienstverlening.