Orkestlandschap na de slag

Na het woelige jaar 2002 lijkt de rust in het Vlaamse orkestenlandschap wat teruggekeerd. Een jaar geleden besliste de Vlaamse regering dat de twee nominatim gesubsidieerde orkesten, het Vlaams Radio Orkest (VRO) en deFilharmonie, een vaste financiele enveloppe behouden, maar dat van de gevraagde subsidieverhoging geen sprake is. Vooral bij het VRO leidde die beslissing tot problemen omdat men daar op de bijpassing van een structureel tekort had gerekend.Tom Eelen