Ost. Länderbank geeft prioriteit aan winstgroei

Osterreichische Länderbank heeft in 1987 prioriteit gegeven aan de groei van haar winst en de verbetering van het eigen vermogen, eerder dan aan haar kwantitatieve groei. Het balanstotaal is met 3,9 % gestegen en bedraagt 205,3 miljard schilling. De netto financiële inkomsten zijn met 12,6 % toegenomen en de provisies met 9,8 %. Het bedrijfsresultaat of het verschil tussen de nettofinanciële inkomsten en het overschot van de provisies na aftrek van de lopende bedrijfskosten, heeft een verbetering van 30,8 % kunnen boeken.