Advertentie
Advertentie

Oud-minister van CultuurRika de Backer overleden

(belga/tijd) - In Weert is in de nacht van zaterdag op zondag op 79-jarige leeftijd oud-minister Rika de Backer overleden.De Backer (Antwerpen, 1 februari 1923) studeerde geschiedenis, wijsbegeerte en rechten in Leuven, werkte vanaf 1944 als vrijgestelde bij de KAV (Katholieke Arbeiders Vrouwengilden) en was een voorvechtster van vrouwenrechten. Van 1971 tot 1984 was zij senator, van 1984 tot 1989 lid van het Europees Parlement voor de CVP (thans CD&V). Na de verkiezingen van 1974 werd De Backer minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden in de regering-Tindemans I, en ze behield die portefeuille in de regeringen-Tindemans II (1977-1978) en -Vanden Boeynants (1978). Zij zat in die hoedanigheid het Ministerieel Comité voor Vlaamse Aangelegenheden voor, dat als de voorloper van de Vlaamse regering kan worden beschouwd.Van 1979 tot 1981 was De Backer, in de opeenvolgende regeringen-Martens, minister van Nederlandse Gemeenschapszaken en bleef ze tevens het Cultuurdepartement beheren. In de kortstondige regering-Eyskens (1981) was zij staatssecretaris voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting.Als minister streefde De Backer naar de democratisering van de cultuur en zette zij de uitbouw van de sociaal-culturele infrastructuur voort, die begonnen was onder Frans van Mechelen. Ze gaf een wettelijke basis aan het vormingswerk en trachtte orde te scheppen in de wildgroei van verenigingen. In mei 1981 opende zij het Vlaams Cultuurcentrum De Brakke Grond in Amsterdam.AfrikaRika de Backer had ook grote belangstelling voor Afrika. Als lid van het Paritair comité ACS-CEE leidde ze vele missies naar het continent. Ze was tevens voorzitster van de VZW ACT, een katholieke niet-gouvernementele organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.