Oude Europese schizofrenie duikt op tegen nieuwe oorlog

(tijd) - 11 september heeft de Europese agenda grondig dooreengeschud. Meer dan ooit is er een behoefte aan een Europees veiligheids- en defensiebeleid. Maar Europa slaagt er niet in de interne verdeeldheid het hoofd te bieden. De oude schizofrene houding tegenover de Verenigde Staten is weer helemaal terug.