Oude filmaffiches onder de hamer bij Bernaerts

(tijd) - De Brusselse galerie "Quai des Brumes', gespecializeerd in oude filmaffiches, en de Kunstveilingen Bernaerts houden op zaterdag 26 september in Mechelen een importante veiling van zo'n vijfhonderd oude filmaffiches. De affiches geven een mooi beeld van de evolutie in de Belgische, Franse en Amerikaanse film, vooral van de jaren dertig tot zestig.