Advertentie
Advertentie

Ouderbijdragen atypische opvang herzien

(tijd) - De Vlaamse minister van Welzijn, Mieke Vogels, verruimde de opdracht van de werkgroep die zich moet buigen over een herziening van de ouderbijdragen voor kinderopvang. De werkgroep moet een nieuw bijdragesysteem voor kinderopvang buiten de normale openingsuren bestuderen. In een eerste fase stelde de werkgroep al voor om de maximale bijdragen voor dagopvang te verhogen voor meerverdieners. Tegelijk zou kinderopvang voor de minstwelstellenden goedkoper worden. De operatie moet een budgettaire nuloperatie voor de Vlaamse Gemeenschap zijn. Verwacht wordt dat de volledige studie eind april afgerond wordt. Vogels streeft ernaar om de nieuwe tarieven op 1 september in te voeren.Inmiddels laten verschillende organisaties hun stem in het debat horen. De Bond voor Grote en Jonge Gezinnen liet al weten geen voorstander te zijn van flexibele kinderopvang. Hij vindt dat de overheid hier geen prioriteit aan moet geven. Het ACV en het ACW zijn het niet met die stelling eens. Ze wijzen erop dat flexibele kinderopvang anders een voorrecht wordt voor welstellende werknemers. Wie over een minder exclusieve job beschikt, valt uit de boot. Nochtans wordt van deze groepen vaak de grootste flexibiliteit gevraagd. Het ACW en het ACV erkennen dat het risico bestaat dat een groter aanbod aan atypische kinderopvang werkgevers zal aanzetten meer flexibiliteit van hun personeel te vragen, maar noemen dat geen reden om aan de realiteit voorbij te gaan. EvH