Advertentie
Advertentie

Oudere leerkrachten kunnen beter geen les meer geven

(tijd) - De helft van de ziektemeldingen in het onderwijs komt van leerkrachten ouder dan 45 jaar, maar zij maken niet meer dan andere onderwijzers misbruik van ziekteverzuim. Dat blijkt na anderhalf jaar controles op ziekteverzuim in het onderwijs. Volgens het departement van Onderwijs geeft een en ander signalen om de loopbaan van leerkrachten uiteindelijk naar niet-onderwijstaken te sturen.Ziekteverzuim in het onderwijs is al lang een probleem, vooral op budgettair vlak. Zieke onderwijzers krijgen hun wedde doorbetaald. Scholen die een leerkracht langer dan twee weken moeten missen, kunnen een vervanger in dienst nemen. Om het (oneigenlijk) ziekteverzuim in het onderwijs terug te dringen, gaf Vlaams minister van Onderwijs Luc van den Bossche de privé-firma Plus-MC begin 1994 de opdracht het fenomeen in kaart te brengen. Want de Administratieve Gezondsheidsdienst (AGD) van het ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu, die tot dan toe instond voor de controles, voerde zijn taak niet behoorlijk uit, vond de minister.