Ouders protesteren tegengelijkekansendecreet

(tijd) - Met een ballonnenactie protesteerde de vereniging Ouders voor Zorgverbreding gisteren tegen het ontwerpdecreet gelijke onderwijskansen dat het Vlaams Parlement nog moet goedkeuren. Volgens de vereniging, die al meer dan 30.000 protesthandtekeningen verzamelde, valt met het decreet een grote groep kansarme kinderen uit de boot. Het gaat om 10 procent van de leerlingen in elke basisschool. Het zijn onder meer de leerlingen met dyslexie en dyscalculie, verklaarde woordvoerder Stijn Verkinderen. Ze vallen uit de boot omdat in het nieuwe decreet het criterium eenoudergezin als een van de indicatoren voor kansarmoede wegvalt. Door dit criterium ontving bijna elke school middelen voor zorgverbreding, eenoudergezinnen zijn er immers overal. Die zorgverbredingsmiddelen gebruiken de scholen voor alle leerlingen die kansarm zijn, dus niet alleen de sociaal-economisch kansarme. Met het nieuwe decreet gaat er een enorme verschuiving van de zorgverbredingsmiddelen komen ten voordele van de scholen in de grote steden. Wij hebben daar niets op tegen, maar minister Vanderpoorten mag diegenen die uit de boot vallen niet in de kou laten staan. Er is wel in een overgangsperiode voorzien voor volgend schooljaar. Maar voor daarna is er alleen maar een vage belofte voor een extra zorgverbredingstoelage voor elke basisschool. Daarmee kan de minister ons niet sussen. IdV