Ouderschapsverlof voor mannen en vrouwen

Zowel mannen als vrouwen hebben recht op ouderschapsverlof. Ouderschapsverlof moet het beroeps- en gezinsleven met elkaar verzoenen. Het recht ontstaat bij de geboorte of adoptie van een kind. Ouderschapsverlof duurt drie maanden. Deze periode kan u voltijds of deeltijds opnemen, of in gedeelten. Voor deze laatste mogelijkheid moet u wel overleggen met uw werkgever. Hij heeft een beperkt organisatorisch veto. Hij kan mee bepalen hoe u het verlof opneemt, en hij kan zorgen voor uitstel, maar niet voor afstel. De werknemer die het ouderschapsverlof aanvraagt, is beschermd tegen ontslag. Er bestaat geen vervangingsplicht.