OutFort koppelt uitbating seminariecentrum aan sociaal engagement

Een bekommernis voor sociaal zwakkere groepen of minder kansrijken in onze samenleving loopt als een rode draad door de carrière van Jan van Roie. Ruim twee jaar geleden richtte hij OutFort op in het fort 8, een onderdeel van de fortengordel rond Antwerpen. OutFort is een centrum voor cursussen en trainingen. Door de ontwikkeling van opleidingsmodules en de inrichting van seminarielokalen neemt het bedrijfje meteen ook de renovatie en herbestemming van het fort en de sociale heropleving van de buurt ter harte.Jozef Leysen