Outplacement: het schaamlapje voor de sanerende werkgever

Ontslagen of weggesaneerd: