OVAM op bezoek bij MHO

Gisteren bracht een inspektieteam van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), samen met de milieupolitie van Antwerpen een bezoek aan Metallurgie Hoboken. De aandacht van de OVAM ging uit naar een metaalslakkenberg van 90.000 ton op het bedrijfsterrein van MHO. Het onderzoek gebeurde op verzoek van de milieuschepen van Antwerpen en momenteel waarnemend burgemeester, Mangelschots. Volgens Mangelschots vormen de metaalslakken die 0,5 tot 0,7 procent lood bevatten, afval, en vallen zij dus onder het afvaldekreet. Dat dekreet bepaalt dat voor afval een storttoelating nodig is, een toelating die MHO niet heeft. MHO zelf is van mening dat het niet om afval maar om een verkoopbaar produkt gaat dat enkel tijdelijk op het bedrijfsterrein aanwezig is. Om de knoop door te hakken werd nu de hulp van de OVAM ingeroepen.