OVAM verdedigt gemeentelijke huisvuilbelasting

(tijd) - OVAM, de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, verdedigt de gemeentelijke forfaitaire huisvuilbelasting als middel voor de financiering van het afvalbeleid. Met de stelling van OVAM dat de Vlaamse overheid niet bevoegd zou zijn een gemeentebelasting te schrappen, is Steve Stevaert (sp.a), de minister-vice-president van de Vlaamse regering, het niet eens.