Ovens en dioxines

Het milieudebat werd beheerst door de problematiek rond de verbranding van huishoudelijke afvalstoffen. Centraal stonden de bouw van een nieuwe oven in Drogenbos en de dioxines die bij verbranding vrijkomen. Ondertussen blijkt uit het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij dat de emissie van de verzurende stoffen sterk afneemt in Vlaanderen. Voor de Vlaamse milieubedrijven was het een jaar van consolidatie. SITA nam alle belangen van Brown Ferries Industries (BFI) buiten Noord-Amerika over voor 51 miljard frank. Het gaat om één van de grootste en meest karakteristieke concentraties in de milieusector.