Over cameras en cameras

Een weekje nieuwssprokkels voor u verzameld:Vorige weekHet begon vorige week met een paar nieuwsberichten: Michel Vandenbosch op de bres voor 1.100 kilo Stier Herman die naar de slachtbank moet terwijl er dit weekend zon zeshonderd kilo verkeersslachtoffers klaargemaakt werden voor crematie.Vandenbosch kreeg zijn zoveelste gratis spotje voor zijn ledenorganisatie opdat wij allen gewetenswroeging zouden krijgen bij onze entrecote. Een heel effectieve wervingsmachine bemoeit zich met wat u en ik eten terwijl er rond verkeersslachtoffers al dertig jaar loze beloften en wereldvreemde wetten gelanceerd worden die geen enkele indruk maken op de overtreders.MaandagavondOp de televisie, in volle verontwaardiging, dezelfde Michel Vandenbosch, handelaar in dierenleed, over een vonnis dat hij in zijn verpletterende wijsheid kromspraak noemde.De zaak is bekend: de videobeelden, die niet geschikt zijn voor lezers van Woef en mensen die graag een koe knuffelen, werden niet aanvaard omdat zij ten eerste de privacy schenden en ten tweede geen ondubbelzinnig bewijs van doelloze mishandeling opleveren. De rechter maakt het onderscheid tussen journalistieke en politionele beelden enerzijds en de werkelijkheid die een belangengroep wil creëren anderzijds. Dat mijnheer Vandenbosch daar moeite mee heeft kan ik aannemen; het vormt een zwakke schakel in de ketting leed ontdekken of verzinnen - ophef maken-actie voeren leden werven - enzovoort Dus wordt beroep aangetekend, want de kont van een koe is best een juridische carrousel waard.DinsdagochtendDinsdagochtend op de ring rond Antwerpen, een donkere Audi A3 die ter hoogte van Berchem over een volle witte lijn rijdt en daarbij bijna een motorrijder op een BMW RS van de weg maait. De motorrijder toetert, het antwoord van de Audi bestuurder volgt gezwind: een opgestoken middelvinger in plaats van een verontschuldiging voor de zware overtreding met bijna dodelijke gevolgen.Dat is het moment waarop je zeker weet dat de ene camera de andere niet is. Want de ring rond Antwerpen staat vol videocameras, ten dienste van beëdigde wetsdienaars die ondubbelzinnig deze zware overtreding konden vaststellen. Een snelheidscamera zou niks geregistreerd hebben, want de Audi reed niet meer dan de maximumsnelheid.Dit soort beelden haalt straks het journaal niet. Omdat ze zwart-wit zijn? Of omdat ze minder goed scoren dan een stier die kopjes krijgt van een kat? Of omdat zij niet passen in de politiek oncorrecte redenering dat niet de hoge snelheid maar de bekwaamheid van de bestuurder de voornaamste oorzaak van ongevallen is? Of halen deze beelden het journaal niet omdat ons overbelast rechtssysteem zich onledig moet houden met alle mogelijke onzin die erop afkomt? Elke politieman die op verzoek van Vandenbosch aan een slachthuis of een paardenkoers moet staan, is er een te weinig aan een gevaarlijk kruispunt. Elke politieman die videobeelden van een - al dan niet vermeende - mishandelde koe moet bekijken, is er een die geen videos van roekeloos rijgedrag kan analyseren.DinsdagavondHet avondjournaal op Radio 1. Juicht daklozen van Gent, Charleroi, Luik, Brussel en Antwerpen, want Herman de Stier heeft twee sponsors gevonden die er voor zorgen dat hem een natuurlijk levenseinde te vinden in een goed verwarmde stal te beurt valt.Wat er echt aan de hand isNieuws wordt steeds meer effectenjagerij waarin organisaties als GAIA goed gedijen terwijl de echte problemen naar de achtergrond gedrukt worden en ingewikkeldere vraagstukken niet eens meer behandeld worden. De verkleutering neemt dergelijke proporties aan dat politieke partijen hun greep op de maatschappelijke ontwikkelingen moeten overlaten aan gehaaide nichespelers die de ene uitvergroting van hun strijdpunt na de andere op ons netvlies projecteren. Zij maken handig gebruik van de rechtsmacht om uitspraken af te dwingen die vervolgens op hun beurt uitvergroot worden tot algemene norm zodat het echte maatschappelijke en parlementaire debat bij voorbaat tot slogans en oneliners gereduceerd wordt. Wat er mag veranderen Daarom had ik graag wat meer prioriteiten in ons vervolgingsbeleid en in onze rechtspraak gezien: een beetje voorrang voor mensen op koeien, een beetje voorrang voor politiecameras op verborgen opnamen door belangengroepen.Dus als het even kan: eerst de bestaande wetten toepassen vooraleer er weer een minister een wekelijks ideetje in de pers lanceert zonder benul van de praktische uitvoerbaarheid. Eerst een paar basisvoorzieningen zoals het recht op zo veilig mogelijk verkeer proberen verzorgen vooraleer hamsters, parkieten en koeien op de agenda van wettenmakers en wetsdienaars komen.Maar dan heb je wel politici met ruggengraat nodig, want de televisiecamera bepaalt almaar meer die agenda. Vraag dat maar aan Noël Slangen of Guy Verhofstadt, het maakt niet uit in welke volgorde. Bert BRIJS De auteur ismanagementconsultant