Advertentie
Advertentie

Over de kosten en baten van oorlog (en vrede)

BINKOM (tijd) - Morgen, 11 november, wordt de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog herdacht en meteen ook alle oorlogsslachtoffers. Maar wat zijn nu - naast de steeds weer talloze mensenlevens - eigenlijk de kosten van een oorlog? En wat zijn de baten? En biedt een oorlog een oplossing voor een ekonomische krisis en de werkloosheid? We legden de vragen voor aan polemoloog Luc Reychler, hoogleraar aan de KU Leuven en de UIA. "Zelfs een sublimatie van de oorlog, zoals een handelskonflikt, is nefast voor de welvaart', stelt hij. Reychler: "De beslissing om een oorlog te voeren wordt meestal genomen op basis van afwegingen van de voor- en nadelen, maar toch is er weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar de kosten en de baten van een oorlog. In de overwinningsroes hebben de winnaars blijkbaar de neiging de kosten te negeren en de verliezen zo snel mogelijk te vergeten.'