Over Egecim op 30 november te beslissen

(tijd) - De aandeelhoudersvergadering waarop de kleine aandeelhouders van Egecim zullen mogen beslissen of ze de vennootschap laten likwideren of opslorpen door meerderheidsaandeelhouder Finoutremer, wordt op maandag 30 november gehouden om 17u in de Koningsstraat 30. Zoals reeds werd bekendgemaakt, laat Finoutremer de keuze over beide opties volledig aan de kleine aandeelhouders over. De Generale-dochter legt zich zonder morren bij die keuze neer. Wanneer tot likwidatie wordt beslist, zal die op 1 januari 1993 ingaan. Wel zou de aandeelhouders op 30 november worden voorgesteld dat Finoutremer wordt belast met de likwidatie van Egecim.