Advertentie
Advertentie

Over gewone euro's en euro-euro's

Slechts veertien volle maanden scheiden ons nog van 1 januari 1999 en de invoering van de euro. De discussies over het al of niet deelnemen van wie of wat verstommen niet maar krijgen eindelijk een andere toon met de koersbijsturing waarop de regering-Blair zich blijkbaar voorbereidt. Europa zal monetair één wezen en zoals de zaken er thans voorstaan wordt dit met de dag meer en meer een zekerheid want opeens wordt ontdekt dat het Verdrag van Maastricht een flexibele interpretatie van de naar het verdrag genoemde normen toelaat.