Advertentie
Advertentie

Over Interventiefonds, Waarborgkas en KBF

(tijd) - Het Interventiefonds van de beursvennootschappen (CIF) werd opgericht door de wet van 4 december 1990 als wettelijk sterker gefundeerde opvolger van de in '87 opgerichte Waarborgkas van de wisselagenten. Het CIF kreeg als taak de eerste-lijnskontrole over de beursvennootschappen uit te oefenen en een fonds voor tegemoetkoming te beheren. Bij de oprichting nam het CIF de rechten en plichten van de Waarborgkas over.