Over macht en overmacht

Macht roept tegenmacht op. Dat is een bijna natuurlijk proces, zegt filosofe Wanda Dhanis. Maar het is geen oplossing. De oplossing kan erin bestaan dat we werken aan een betere verdeling van de macht, en aan rechtvaardige verdeelsleutels.