Over peren en sierperen

Sierkersenbomen kom je bij wijze van spreken in alle tuinen en zelfs langs vele straten en pleinen tegen. Ook sierappelbomen genieten niet helemaal ten onrechte van een groeiende belangstelling in prive- en publiek groen. Sierperenbomen daarentegen zijn, op een paar uitzonderingen na, veel minder bekend.Paul Geerts