Over sociale voordelen en aftrekbare kosten

(van een medewerker) (tijd) - Sociale voordelen zijn geen fiskaal aftrekbare kosten meer in hoofde van de werkgever, zo bepaalt het artikel 50,7 van het Wetboek der inkomstenbelastingen. Geldt dat ook voor kultuurchecks? Een nijvere senator stelde hierover een parlementaire vraag aan de minister van financiën (Vragen en antwoorden, Senaat, 27.12.88 nr. 12, blz. 563.). Het antwoord van de minister bevat twee duidelijke elementen. Fiskaal wegwijs Kultuurchecks zijn sociale voordelen en kunnen dus fiskaal niet worden afgetrokken indien ze van geringe waarde zijn en met een duidelijk sociaal doel door een onderneming aan haar personeelsleden worden toegekend. Ze zijn wel aftrekbaar (en ook niet belastbaar bij de genieter) als ze aan volgende voorwaarden voldoen: