Over solidariteit

De jongste studie van de Leuvense professor Paul Van Rompuy over de regionale transfers in de sociale zekerheid klinkt op het eerste gezicht als een wat afgezaagd communautair refrein: Vlaanderen betaalt een hoge prijs voor zijn geprivilegieerde band met Wallonië in de Belgische ekonomische en monetaire ruimte. Maar bij nader toezien laat de studie ook dieper gravende vaststellingen toe die niet enkel releverend zijn voor het communautair debat, maar ook voor het begrotingswerk van de federale regering.