Advertentie
Advertentie

Over vijf jaar moeten Vlaamse wateren opnieuw leefbaar zijn

Vlaamse regering wil vanaf '92 heffingen op luchtvervuiling(tijd) - Het milieubeleidsplan 1990-95 dat zopas door minister Kelchtermans is uitgebracht, heeft de verdienste of de ambitie volledig te zijn inzake de bescherming van het leefmilieu. Tegen alle vormen van vervuiling worden plannen uitgewerkt, zowel wat betreft vaste afval, water, lucht, CO2-uitstoot. Nieuw of het meest onverwacht in dit Milieubeleidsplan 1990-95 is de invoering van een konkrete strategie tegen luchtverontreiniging.