Advertentie
Advertentie

Over wantrouwen en vertrouwen

Vroeger stond de werkgever in een machtspositie omdat hij kon heersen over een leger werklozen. De jongste tijd wijzigt die situatie. Verzuchtingen over schaarste aan geschoolde medewerkers zijn dagelijkse kost en het lijkt erop dat aan deze problematiek niet gauw iets zal veranderen. Ondernemers zullen verplicht zijn zich aan deze machtsommekeer aan te passen. De beste manier om dat te doen, is door het creëren van een sfeer van vertrouwen met de werknemer. Een maatschappij die steeds meer de nadruk legt op beperkende wetten en controles, gaat echter de omgekeerde weg op. Ze cultiveert het wantrouwen.Er beweegt nogal wat op het vlak van personeelsbeleid. Klachten over schaarste aan geschoolde medewerkers zijn schering en inslag, en daar zal niet gauw iets aan veranderen. Integendeel. Deze situatie is een onverhoopte en bijna onwaarschijnlijke weerwraak van de geschiedenis op de verouderde concepten zoals die vanaf de 19de eeuw werden gehanteerd. Door het overaanbod van arbeiders stond de kapitalist in een luxueuze positie. Voldeden werknemers niet dan werden ze ontslagen en vervangen door anderen die de werkgever moeiteloos uit het leger werklozen kon halen. De loutere vaststelling dat op dit ogenblik onvoldoende aanbod is van arbeidskrachten bewijst de ongeldigheid van de (Marxistische) stelling. En dat is een geruststelling.