Overbruggingskrediet bezorgt EU hoofdbrekens

(tijd) - De Europese Commissie zal zich zo snel mogelijk uitspreken over het overbruggingskrediet dat België aan Sabena geeft. Ze belooft het dossier enkel op juridische merites te beoordelen, maar de politieke en bedrijfseconomische druk op de commissieleden is enorm. Intussen is het maar de vraag of het einde november, als dat krediet ook is opgesoupeerd, toch niet definitief gedaan is met Sabena.