Advertentie
Advertentie

Overdraagbaarheid aandelen van de familiezaak is maatwerk

Wie erft de aandelen als een vennoot sterft? Kunnen bepaalde erfgerechtigden uitgesloten worden? Kunnen de andere vennoten de geplande overdracht van mijn aandelen aan mijn kinderen dwarsbomen? De problematiek van de overdraagbaarheid van de aandelen is niet aan de orde als één aandeelhouder of een echtpaar zo goed als alle aandelen in handen heeft.