Advertentie
Advertentie

Overeenkomst deeltijdse arbeid binnen bereik

BRUSSEL (tijd) - De sociale overeenkomst van het Verdrag van Maastricht biedt de Europese sociale partners de mogelijkheid Europese overeenkomsten te sluiten. Tot op heden zag alleen een overeenkomst over het ouderschapsverlof het licht. De onderhandelingen over de Europese ondernemingsraden liepen spaak en moesten door de Europese Ministerraad worden overgenomen. Sommigen zijn daarom erg sceptisch gestemd over het vermogen van de sociale partners nog meer bindende besluiten te nemen. Een volgende test worden de onderhandelingen over de deeltijdse arbeid. Zowel de secretaris-generaal van de Europese patroonsorganisatie Unice, Zygmunt Tyszkiewicz, als de secretaris-generaal van het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV), Emilio Gabaglio, lieten tijdens afzonderlijke gesprekken met de redactie verstaan dat over twee maanden een akkoord over die deeltijdse arbeid binnen schot kan zijn.Tijd: 'Vanwege het verzet van de Britse regering kon in de Europese Ministerraad de vereiste eenparigheid niet worden bereikt om een richtlijn over de deeltijdse arbeid goed te keuren. De sociale partners onderhandelen sinds enige tijd om over dit onderwerp een Europese overeenkomst te sluiten. In het begin verliepen die onderhandelingen uiterst stroef. Komt er nu enig schot in?'