Advertentie
Advertentie

Overgangsregeling zonevreemdewoningen verlengd tot 1 mei 2006

(tijd) - De overgangsregeling voor zonevreemde woningen wordt verlengd tot 1 mei 2006. Tegen die dag moeten de gemeentebesturen klaar zijn met hun ruimtelijke uitvoeringsplannen. De Vlaamse regering keurde daarover vrijdag een ontwerp van decreet goed van de minister van Ruimtelijke Ordening, Dirk van Mechelen.