Advertentie
Advertentie

Overheden verscherpen financieel toezicht

Zowel nationaal als internationaal verscherpten overheden het toezicht op het financiële systeem. Er waren ook ideeën om het frauduleuze gebruik van dat systeem beter te bestrijden. Althans op papier waren de maanden mei en juni erg vruchtbaar op dat vlak. Eind mei publiceerde het Forum voor Financiële Stabiliteit een lijst van landen die bekend staan om witwaspraktijken of lakse belastingswetten. In juni publiceerden de Financiële Actiegroep tegen Witwaspraktijken, een onderdeel van de OESO, en de OESO zelf hun zwarte lijsten. Vooral Liechtenstein liep in Europa in de kijker, omdat dit prinsdom tussen Oostenrijk en Zwitserland op elk van de drie lijsten voorkwam. Liechtenstein zette het tegenoffensief in en werkt aan een wettelijk kader dat de anonimiteit van de bankklanten zou moeten opheffen. De landen van de Europese Unie schrapten in oktober gezamenlijk het bankgeheim bij gerechtelijke onderzoeken. Een verzoek om rechtshulp bij een gerechtelijk onderzoek mag binnen de EU niet meer worden afgewezen op fiscale gronden of door het inroepen van het bankgeheim.Voor het meer algemene bancaire toezicht is het wachten op de nieuwe Bazelnormen. Een tweede versie van het nieuwe akkoord dat de internationale kapitaalnormen voor financiële instellingen bepaalt, werd net voor het jaareinde afgerond en ligt de volgende maanden ter discussie. In de loop van 2001 hoopt het Bazelcomité de onderhandelingen over de normen af te ronden.In België benoemde de minister van Financiën, Didier Reynders, regeringscommissaris Alain Zenner. Hij is belast met de nationale strijd tegen fiscale fraude. Ook voor het financiële toezicht lanceerde Reynders begin december verregaande hervormingsplannen. De minister wil de Commissie voor het Bank- en Financiewezen versterken door de prudentiële en controlebevoegdheden naar een directiecomité over te hevelen. Hij wil ook een nieuwe scheiding tussen de bevoegdheden van de marktautoriteiten en van de publieke toezichthouder. Ten slotte wil Reynders een institutionele toenadering tussen de CBF en de Nationale Bank van België (NBB). Die beleidsoptie wordt in de loop van het voorjaar van 2001 waarschijnlijk vertaald in een filialisering van de CBF als onderdeel van de NBB. Renaat SCHROOTEN