Overheid compenseerde daling aantal werknemers ten dele

(tijd) - 1993 mag dan al een slecht economisch jaar geweest zijn, toch presteerden 'onder de RSZ ressorterende werknemers' enkel in 1992 méér arbeidsdagen. Het is wel de overheid (via contractuelen) die zorgde voor de tewerkstelling. In de privé-sector was een duidelijke daling te merken. Dit blijkt uit het jaarverslag 1993 van de RSZ, de overheidsinstelling die de sociale bijdragen int.De RSZ int bijdragen voor de werknemers. De meeste werknemers bevinden zich in de privé. Ook de overheid werkt echter met contractuelen, in de administraties en in het onderwijs. De jongste jaren is - mede door een wervingsstop bij de vastbenoemde ambtenaren - het aantal contractuelen gestegen.