Advertentie
Advertentie

Overheid fuseert RLW en BATC

(tijd/belga) - De ministerraad besloot vrijdag de overheidsinstelling RLW en de naamloze vennootschap BATC samen te voegen. Het aandeel van de staat in de nieuwe constructie Belgian International Airport Company (BIAC) bedraagt 70 procent. Een en ander werd op een persconferentie door minister voor Verkeer Michel Daerden verduidelijkt.Tot op heden was de NV BATC (met een meerderheid aan privé-aandeelhouders) verantwoordelijk voor de uitbating van de luchthaventerminal en de parkings in Zaventem, terwijl de RLW de toegang tot de luchthaven, de politiediensten, de inspectie, het onderhoud en de luchtvaartcontrole beheerde. Dat zorgde voor wrijvingen en discussies over verantwoordelijkheden en kwam een optimaal beheer van de luchthaven niet ten goede.