Advertentie
Advertentie

Overheid gaat kwaliteit dienstverlening meten

(tijd) - Alle federale ambtenaren krijgen dezer dagen een brochure in hun handen gestopt die hen moet warm maken voor een klantgerichte aanpak. En tegen de zomer moet er een methode bestaan om op een betrouwbare manier de kwaliteit en de klantvriendelijkheid van de geleverde diensten te meten.Die boodschap hadden minister van Ambtenarenzaken Flahaut en de secretarissen-generaal Beyens en Deloof gisteren voor een gemengd publiek van journalisten en ambtenarenzaken. De campagne is een vervolg op het vier jaar oude 'Handvest van de verbruiker'. Sindsdien probeert de federale overheid stapje voor stapje haar imago van ongenaakbare brombeer kwijt te raken.