Overheid geeft banken garantie voor uitstel aflossing tuinbouwers

(tijd) - Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) heeft de banken laten weten dat tuinbouwers aan wie ze uitstel van kapitaalaflossing geven, kunnen blijven rekenen op een rentesubsidie en overheidswaarborg. De Vlaamse minister-president en minister van Landbouw, Yves Leterme (CD&V), had de tuinbouwsector toegezegd daar bij de banken en het VLIF op aan te dringen.