Overheid houdt Nederlandse kantoormarkt op peil

(tijd) - Dank zij massale huuroperaties van de overheid in al haar geledingen, zijn de verhuringen van kantooroppervlaktes op de zogenaamde "vrije markt' in Nederland tijdens het huidige jaar op een bijzonder hoog peil gebleven. De animo uit het bedrijfsleven was duidelijk lager. Dat stemde overeen met de verwachtingen van het vaktijdschrift VastGoedMarkt (VGM). Onderzoek van VGM wijst uit dat in 1993 in totaal ongeveer 1,26 miljoen m2 kantoorruimte in Nederland werd verhuurd of verkocht. Hierbij dient opgemerkt dat VGM enkel kantoorgebouwen met een minimum verhuurbare vloeroppervlakte van 500 m2 opneemt.