Overheid kan straks steun terugeisen van bedrijf dat ontslagregels negeert

(tijd) - De federale regering zal in de toekomst overheidssteun kunnen terugvorderen van ondernemingen die de voeten vegen aan de wettelijke spelregels die bij een collectief ontslag gelden. Na veel gehakketak is over dat principe een akkoord bereikt tussen alle meerderheidspartijen, plus de liberalen en de VU.Het akkoord werd dinsdag bereikt in de kamercommissie voor Sociale Zaken, nadat eerst overlegd was tussen de leden van de meerderheidspartijen en minister van Arbeid Miet Smet (CVP). Het betekent minstens een symbolische overwinning voor SP-kamerlid Hans Bonte. Die nam dit voorjaar het initiatief om een wetsvoorstel in die zin in te dienen. Een tweede vergelijkbaar voorstel werd door de groenen ingediend. De inspiratie daarvoor werd geleverd door de sluiting van Renault. De overheid moest een instrument krijgen om bedrijven te straffen die weigeren de wettelijke bepalingen na te leven die gelden voor een collectief ontslag, zo luidde de redenering.