Overheid laat bij beursgang GIMV één miljard frank liggen

(tijd) - De overheid laat bij de beursgang van de GIMV ongeveer één miljard frank liggen, zo leert een vergelijking van de voorstellen die de bankenconsortia aan de privatiseringsadviseur Petercam hebben overgemaakt. De minimumprijs van het consortium rond de BBL overtreft zelf de maximale waarde die de groep rond de KB mogelijk achtte.De Vlaamse regering heeft gisterenmiddag het advies van de begeleidingscommissie en de privatiseringsadviseur van de GIMV gevolgd en de Kredietbank het mandaat gegeven voor de beursintroductie van de GIMV. Dit betekent dat KB Securities begin juni met de steun van de ASLK Bank en Bank Degroof 14,8 procent van de GIMV op de beurs mag brengen (Tijd 21 mei).