Advertentie
Advertentie

'Overheid miskende economische rol van de beurs'

BRUSSEL (tijd) - 'De overheid heeft bij de recente privatiseringen de rol van de beurs als economisch instrument onderbelicht. Daardoor miste ze de kans om een aanzet te geven tot werknemers- en cliëntenparticipatie. Toch zijn die twee deelnemingsvormen samen met grotere aandacht voor de tweede pijler van het pensioensstelsel de beste garantie op een steviger verankering van Belgische ondernemingen.'Dat zei kamerfractieleider Didier Reynders van de PRL-FDF-MCC tijdens een toespraak voor de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL). 'De bewustwording rond het belang van risicokapitaal groeit, maar toch laten we nog te veel kansen liggen. Bij de privatiseringen die ons land nog kan doorvoeren, moet de beurs een centralere rol krijgen. Bedrijven als Belgacom, Distrigas of de Nationale Loterij en zelfs delen van De Post of de NMBS kunnen makkelijk naar de beurs. Dat stimuleert niet alleen de kapitaalmarkt, maar het vermijdt ook dat de prijs van privatiseringen bepaald wordt door een beperkt kliekje institutionelen.' Reynders vindt het onverdedigbaar dat bij de privatisering van bij voorbeeld de ASLK de werknemers nooit de kans hebben gekregen op aandelen in te tekenen.